Հայտ

Միսս Երևան

Մասնակցության Պայմաններ

Գեղեցկության մրցույթին մասնակցելու համար,մասնակիցները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին

Miss Yerevan Little

Miss Yerevan Junior

Իմ տվյալները (սմ)

Նկարներ

Հաստատում եմ,որ համապատասխանում եմ մրցույթի կանոններին,և համաձայն եմ, որ նշված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իմ թեկնածությունը կարող է բացառվել մրցույթին մասնակցելուց