Հայտ

Պատանի Հայաստանի գեղեցկուհի

Մասնակցության պայմաններ

Գեղեցկության մրցույթին մասնակցելու համար,մասնակիցները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին

  1. Տարիք-6-17տարեկան
  2. ՀՀ քաղաքացիություն

Նկարներ

Հաստատում եմ,որ համապատասխանում եմ մրցույթի կանոններին,և համաձայն եմ, որ նշված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իմ թեկնածությունը կարող է բացառվել մրցույթին մասնակցելուց