Միսս Աշակերտուհի 2022

Մասնակցության Պայմաններ

Գեղեցկության մրցույթին մասնակցելու համար,մասնակիցները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին

1. Miss Schoolgirl Little Տարիք՝6-10 տարեկան
2. Miss Schoolgirl  Junior Տարիք՝ 11-13տարեկան
3. Miss Schoolgirl Teen Տարիք՝ 14-16տարեկան

Նկարներ

Հաստատում եմ,որ համապատասխանում եմ մրցույթի կանոններին,և համաձայն եմ, որ նշված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իմ թեկնածությունը կարող է բացառվել մրցույթին մասնակցելուց